phmg.net
当前位置:首页 >> kmoD rt2800 usB >>

kmoD rt2800 usB

安装kmod-rt2500-usb 3.3.8+2012-09-07-3 Ralink Drivers for RT2x00 cards (RT2500 USB)安装kmod-rt2800-lib 3.3.8+2012-09-07-3 Ralink Drivers ...

安装kmod-rt2400-pci3.3.8+2012-09-07-3Ralink Drivers for RT2x00 cards (RT2400 PCI) 安装kmod-rt2500-pci3.3.8+2012-09-07-3Ralink Drivers for RT2x00 cards (RT2500 PCI) 安装kmod-rt2500-usb3.3.8+2012-09-07-3Ralink Drivers for RT2x00 ...

安装kmod-rt2500-usb 3.3.8+2012-09-07-3 Ralink Drivers for RT2x00 cards (RT2500 USB)安装kmod-rt2800-lib 3.3.8+2012-09-07-3 Ralink Drivers ...

root@OpenWrt:/tmp# opkg install kmod-rt2800-usb_3.3.8+2012-07-16-1_ar71xx.ipkInstalling kmod-rt2800-usb (3.3.8+2012-07-16-1) to root......

安装kmod-rt2500-usb 3.3.8+2012-09-07-3 Ralink Drivers for RT2x00 cards (RT2500 USB)安装kmod-rt2800-lib 3.3.8+2012-09-07-3 Ralink Drivers ...

ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr703n-v1-squashfs-factory.bin然后opkg updateopkg install kmod-rtl8187 #8187opkg install kmod-rt2800-usb #...

你打开这个进程的位置看下,在什么是软件使用的,比如下面的,你会看到我这个是Sogou搜狗输入法的,检测更新用的。你可以关闭它自启动,是不是你最近软件升级...

* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-ohci: * kernel (= 3.10.49-1-194d0e9ee3ca8df976c737e78e8b2194)...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.phmg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com