phmg.net
当前位置:首页 >> Cot60度是多少? >>

Cot60度是多少?

cot60°=tan30°=√3/3 cot:余切三角函数符号 以前写为ctg cota=角a的邻边/角a的对边 cot30°=√3 表示:用“cot+角度”表示,如:30°的余切表示为cot30°;cot全写为cotangent。 定义域:{x|x∈R,x≠kπ,k∈Z} 值域:R 角A的余切表示为cotA 任意角终边上除顶...

sin30° =1/2, sin60°= √3/2 , sin90°=1 cos30° =√3/2, cos60°= 1/2 , cos90°=0 tan30° =√3/3, tan60°= √3 , tan90°=∞ cot30° =√3, cot60°= √3/3 , cot90°=0

sin,cos,tan,cot的30度,60度,90度等于多少 sin30=1/2.sin60=√3/2,sin90=1 cos30=√3/2,cos60=1/2.cos90=0 tan30=√3/3,tan60=√3,tan90不存在 cot30=√3,cot60=√3/3,cot90不存在

30°根号三,45°根号2,60°三分之根号三

sin30°=1/2 sin37°=0.6 sin45°=√2/2 sin60°=√3/2 sin15°=(√6-√2)/4 sin75°=(√6+√2)/4 cos30°=√3/2 cos37°=0.8 cos45°=√2/2 cos60°=1/2 cos15°=(√6+√2)/4 cos75°=√6-√2)/4 tan30°=√3/3 tan37°=3/4 tan45°=1 tan60°=√3 tan15°=2-√3 tan75°=2...

sin60等于二分之根号三,cos60等于二分之一

sin30°=1/2, cos30°=√3/2, tan30°=√3/3, cot30°=√3; sin45°=√2/2, cos45°=√2/2, tan45°=1, cot45°=1; sin60°=√3/2, cos60°=1/2, tan60°=√3, cot60°=√3/3; sin90°=1, cos90°=0, tan90°不存在, cot90°=0; sin135°=√2/2, cos135°=...

可以通过其他工具帮助实现输入,比如excel里面可以直接选择公式里面数学与三角函数的cot函数

cot30=√3,cot45=1,cot60=√3/3 所以cot30 cot45 cot60=1 cot是tan三角函数的倒数

这个需要你查函数表。按理说这个题会有cot17的近似值的

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.phmg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com