phmg.net
当前位置:首页 >> 2,3,5,6.怎么组成24 >>

2,3,5,6.怎么组成24

你好!用2,3,5,6算24点,共有64种算法。 6×[2-﹙3-5﹚] [2×﹙3×5﹚]-6 ﹙6×2﹚×﹙5-3﹚ 6×[﹙2-3﹚+5] [5-﹙3-2﹚]×6 2×[6×﹙5-3﹚] ﹙6÷2﹚×﹙3+5﹚ ﹙5+3﹚÷﹙2÷6﹚ [2+﹙5-3﹚]×6 6÷[2÷﹙3+5﹚] ﹙6×5﹚-﹙3×2﹚ [﹙3+5﹚×6]...

2*((3+5)+4) 2*(3+(5+4)) 2*((3+4)+5) 2*(3+(4+5)) 2*((5+3)+4) 2*(5+(3+4)) 2*((5+4)+3) 2*(5+(4+3)) 2*((4+3)+5) 2*(4+(3+5)) 2*((4+5)+3) 2*(4+(5+3)) (3-(2-5))*4 ((3-2)+5)*4 ((3+5)-2)*4 (3+(5-2))*4 ((3+5)+4)*2 (3+(5+4))*2 ((3+4)+5)*2...

2×(-3)-(-5)×6=24

5,2,3,4答案 (5-(2-3))*4 ((5-2)+3)*4 ((5+3)-2)*4 (5+(3-2))*4 ((5+3)+4)*2 (5+(3+4))*2 ((5+4)+3)*2 (5+(4+3))*2 2*((5+3)+4) 2*(5+(3+4)) 2*((5+4)+3) 2*(5+(4+3)) 2*((3+5)+4) 2*(3+(5+4)) 2*((3+4)+5) 2*(3+(4+5)) 2*((4+5)+3) 2*(4+(5+...

(3+5)÷2×6=24

根据题干分析可得:5×6-2×3,=30-6,=24;2×3×5-6,=30-6,=24.故答案为:5×6-2×3;2×3×5-6.

1: (6 × (5 + 3)) ÷ 2 2: 6 × (5 + 3) ÷ 2 3: 6 × ((5 + 3) ÷ 2) 4: 6 × (5 - 3 + 2) 5: 6 × ((5 - 3) + 2) 6: 6 × (5 - (3 - 2)) 7: 6 × 5 - 3 × 2 8: (6 × 5) - 3 × 2 9: (6 × (5 - 3)) × 2 10: 6 × (5 - 3) × 2 11: 6 × ((5 - 3) × 2) 12: 6 ...

432+568=1000 562+438=1000 342+658=1000 652+348=1000 ;;

1) 4/(3-(5/6+2)) 2) ((6*5+2)*3)/4 3) ((6-4)*5-2)*3 4) (3/6+5)*4+2 5) ((6*2)/4+5)*3 6) (6/3+2)*5+4 7) ((5-4)*6+2)*3 8) ((5+4)*6)/2-3 9) (6/(4-2)+5)*3 10) ((3*2)/6+5)*4 11) ((5-4)*2+6)*3 12) ((5*2+4)-6)*3 13) (5-4/3)*6+2 14) (5-2...

这是一个排列组合的问题。但不知道这6个数字是否可以重复使用。 (1)如果可以重复使用,则第一位可以取1,2,3,4,5,6中的任意一个数字,共有6种可能,第二位同样是有6种可能,依此类推,则总共可以组成 6x6x6x6x6x6=46656个不同数字 如果不能重复...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.phmg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com