phmg.net
当前位置:首页 >> 根号下的数怎么求导? >>

根号下的数怎么求导?

通常呢,根号就是表示某数开2分之1次根 例如: √x = x的2分之1次方 =(x)^(1/2) 求导呢 (1/2) x ^(1/2 - 1 ) = (1/2) x ^( - 1/2 ) = 1 / (2√x) 又如: y = a开3次方求导,【y = a^(1/3) 】 y' = (1/3)a^ (1/3 - 1 ) 延伸至开...

你参考看看!

y=√[(72-12x^2)+(6x)^2] =√(5184-1728x+180x^2) y' =(1/[2√(5184-1728x+180x^2)] ).(-1728+360x)

将根号化为二分之一次方

根号x = x^(1/2) 套用求导公式: (x^k)' = k*[ x ^ (k-1) ] 易得 根号x 的导数是 (1/2) * x^(-1/2)

y= √x dy/dx =lim(h->0) (√(x+h) - √x) /h =lim(h->0) h/ [h.(√(x+h) + √x)] =lim(h->0) 1/ [√(x+h) + √x] =1/ [2√x]

根号X的导数是1/(2√x)。 根号x =x^(1/2)(根号x )'=(x^(1/2))'=1/2(根号x ) 根号x的导数等于x^1/2的导数,利用(x^a)的导数=ax^a-1,既根号x的导数=1/2x^-1/2=1/2根号x。x大于0。利用幂函数的求导公式可知答案为二分之一乘以x的负二分之一次方。 ...

y=ln√x y'=1/√x×(√x)' =1/√x×1/(2√x) =1/(2x)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.phmg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com