phmg.net
相关文档
当前位置:首页 >> 嘅怎么读 >>

嘅怎么读

咩miē 乜miē 嘅kǎi 嗰gě 嘢yě 嬲niǎo 啱yán 啲dī 系jì 喺xí 参考资料:在线成语词典

“噶”是虚词~表加强语气~相当于普通话里的“啦”,“氨之类~一般放在句子末尾~比如“你成日甘噶”(你每天都这样的啦) “嘅”是助词~相当于普通话里的“的”~既可以出现在句末也可以在句中~比如“睇住你嘅也“(看好你的东西)

粤语的音一共有9个,合并之后有六个每个字的粤语拼音后面的数字代表是什么声调,用1-6的数字表示。这种拼音比较难学,因为差别不是很大。国语的拼音是为了方便大家用紫光拼音打出来。拿到我发的粤语输入法的,可以用粤语拼音来打。 呃 国语拼音...

汉字: 嘅 读音: kǎi 部首: 口 笔画数: 12 笔画名称: 竖、横折、横、横折、横、横、竖提、点、横、竖折/竖弯、撇、竖弯钩、

嘅 拼音: [kǎi] [gě] 部首:口部 笔画:12笔 五笔:KVCQ 释义: [kǎi] 古同“慨”,叹息。 [gě] 方言,助词,相当于普通话的“的”。

又想学粤语的亲吗,现在就来教教大家。基本语法 佢(qu)他或她(佢哋仲系唔系人嚟嘎?) 乜(mie)什么(你讲乜啊?) 嘅(ge)的(喱个系我嘅女朋友.) 嬲(niao)生气(我好嬲你!) 系(xi)是(你真系个好人嘞!) 咁(han)如此,这样(咁都得?) 哋(die)相当馀国语中的...

粤语“ 嘅”是“的”的意思

唔系似,系广东人同埋香港人有采用!因为韦氏拼音系外国人创造嚟记录汉语发音嘅!噉有啲人喺官话片区,就攞韦氏拼音记录官话;噉又有啲人喺粤语片区,咪就攞佢嚟记录粤语咯!

绝句,又称截句、断句、绝诗,四句首,短小精萃。 佢系大唐兴起一种汉族诗体裁,系属于近体诗嘅一种形式。 绝句一词最早喺南朝嘅齐、梁时代,就已经出现。 陈代徐陵嘅《玉部新咏》收有四首五言四句嘅诗,唔知作者名,题为“古绝句”。此时嘅绝句系...

粤语日常用语,已经分类好,慢慢学: A开头 嗌 ai ai kuwl 嗌交(吵架) 呃 e e kdbn 畀佢呃咗(让他骗了) 鈪 未知 ngag qdbn 镯子:金鈪 晏 yan yan jpvf 晏昼(下午);食晏(吃午饭) 餲 ai ai wyvn 读 压;厕所好餲(厕所很臊臭) 拗 ao ao rxln 拗劲...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.phmg.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com